การติดตั้ง / บริการ

Home / การติดตั้ง / บริการ

ติดตั้งบริการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและซ่อมแซมวัสดุทนไฟของ มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อเลือกวัสดุทนไฟที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ ควบคู่ไปกับวิธีการและเทคนิคการก่อสร้างวัสดุทนไฟที่ทันสมัยที่สุดเราจะดำเนินการติดตั้งวัสดุทนไฟของคุณให้สำเร็จไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดตรงตามเวลาและงานมีประสิทธิภาพ

ผลงานของเรา

Brick Work

Stainless lining

Injection Seal Coat

Castable

Insulation

Shortcrete / Gunning

Mahamitr Engineering.,Ltd Art and Science of The Refractory