Seal Coat HT

0.00฿

อุณหภูมิบริการสูงสุด 1427°C

บรรจุ: 5 ลิตร/ถัง

Categories: Brick, Mortars

คำอธิบาย

คุณสมบัติ : ไฟเบอร์เซรามิกส์สูตรน้ำ เคลือบฉนวนไฟเบอร์อุณหภูมิสูง

วิธีการยิง Seal Coat HT  :

 • Seal Coat Launcher ต้องเป็นเครื่องที่มีระบบไฮดรอลิกพร้อมใช้งาน
 • ปั๊มลมหรือแหล่งอากาศแบบยั่งยืนด้วยแรงดันสม่ำเสมอ 4-5 บาร์
 • ลมหนาพร้อมแรงดันเพียงพอสำหรับจุดระบายอากาศและตำแหน่งของ Seal Coat Launcher
 • นั่งร้านแบบตั้งได้และเจาะรูสำหรับเชื่อมเบ้า
 • เครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมสำหรับเจาะรูผนังและเชื่อม เบ้าขนาด 1

วัสดุที่ใช้ยิง Seal Coat HT  :

 • Seal Coat HT หรือ ฉนวนของเหลว เหมาะสำหรับการเผาด้วยความร้อนบนผนังเตาที่มีวันหมดอายุของการผลิต สามารถดูได้ที่ด้านข้างของถังไม่เกิน 12 เดือน
 • ลูกบ๊อกซ์ขนาด 1 นิ้ว สำหรับงานเชื่อมผนังที่เจาะให้ต่อท่อ Seal Coat เข้ากับเต้ารับเพื่อการยิงแบบไม่มีช่องว่าง

การติดตั้ง :

 • การเตรียมผนังคือการสำรวจผนังเหล็กหรือผนังเตาหลอมที่ร้อนหรือจุดงานที่ลูกค้ากำหนด แล้วเจาะรูที่ผนังเหล็กในกระดานหมากรุก ขนาดของรูที่จะเจาะเท่ากับ ซ็อกเก็ต 1 นิ้วโดยระยะห่าง ของแต่ละหลุมมีขนาดประมาณ 250-300 มม.
 • เตรียมเครื่องยิง ต่ออากาศและสายฉีดน้ำเข้ากับเครื่อง จากนั้นทดสอบระบบกับถังเก็บน้ำ และทำการทดสอบอัคคีภัยเพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
 • การเผา Seal Coat ในพื้นที่เดียวจะมีรูซ็อกเก็ตอย่างน้อย 3 รู ซึ่งสามารถยิงจากล่างขึ้นบนและซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายโดยเริ่มจากรู 1 และสังเกต Seal Coat HT ที่ล้นออกมา ออกหลุม 2 และ 3 จากนั้นหยุดยิงและถอดลวดออกจากหลุม 1 ใส่รู 2 และล้นหลุม 3 และ 4 อีกครั้ง
 • เก็บงาน หลังจากยิงรูเคลือบซีลทั้งหมดแล้ว ให้รักษา shot Blaster ให้สะอาด อย่าให้ Seal Coat ติดอยู่ในเส้นเพราะจะทำให้ในครั้งต่อไปที่สายเคเบิลใช้ไม่ได้และทำความสะอาดพื้นผิวที่เชื่อมและยิง Seal Coat HT