MORTAR 43AM (W)

อุณหภูมิบริการสูงสุด 1600°C

บรรจุ: 35 กิโลกรัม / ถัง

Categories: Brick, Mortars

คำอธิบาย

ปูนทนไฟ (MORTAR) : ปูนทนไฟคือ วัสดุทนไฟที่ใช้ก่ออิฐทนไฟแต่ละก้อนให้ยึดติดกัน ช่วยให้โครงสร้างสามารถคงรูปร่างอยู่ได้และช่วยป้องกันการรั่วไหลของเปลวไฟและวัตถุดิบภายในเตา มีคุณสมบัติทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้เช่นเดียวกับวัสดุทนไฟชนิดอื่นๆ

ลักษณะพิเศษ

– ใช้ในเตาความร้อนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

– สะดวกในการติดตั้งใช้งาน

– ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี