FIBER ADHESIVE

อุณหภูมิบริการสูงสุด 1400°C

บรรจุ: 5 กิโลกรัม / ถัง

Categories: Brick, Mortars

คำอธิบาย

ลักษณะทั่วไป

  • พลังสีเขียวที่ดี
  • แรงยึดเหนี่ยวสูงที่อุณหภูมิสูง
  • ทนต่อแรงกระแทกด้วยความร้อน
  • ความคงตัวของอุณหภูมิสูง

การใช้งานทั่วไป

  • ปูนฉาบปูน
  • การแนบโมดูลที่ถูกผูกมัด
  • ยึดแถบกระบองระหว่างโมดูล
  • กาวสำหรับไฟเบอร์กับไฟเบอร์
  • กาวสำหรับปะเก็นรูปทรงไม่สม่ำเสมอ