Ceramic Fiber Paper

อุณหภูมิสูงสุด : 1260 °C

ความหนาแน่น : 210 กก./ลบ.ม.

ขนาด  20000x610x3 มม.

ขนาด  30000x610x2 มม.

บรรจุ : 1 ม้วน/กล่อง

Categories: Brick, Ceramic / Fiber

คำอธิบาย

คุณสมบัติ :

  • ความเสถียรของอุณหภูมิสูง Excellent (ผลิตโดยไฟเบอร์ 1260 °C)
  • แรงดึงเป็นเลิศ
  • ฉนวนไฟฟ้าความร้อน Excellent
  • ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
  • การนำความร้อนต่ำ

การใช้งานทั่วไป :

  • ฉนวนของท่ออุณหภูมิสูง
  • เตาหลอมอุตสาหกรรม
  • ฝาครอบกันไฟ
  • ฉนวนสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือ
  • ฉนวนสำหรับวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์