ALUGARD FS (MY)

ปูนทนไฟ :  ALUGARD FS (MY)

อุณหภูมิสูงสุด : 2000 °F

บรรจุ : 25กิโลกรัม/ถุง

คำอธิบาย

คุณสมบัติ:

เป็นปูนซีเมนต์ต่ำผสมซิลิกา และมีความหนาแน่นสูง มีความพรุนต่ำ และมีความแข็งแรงสูงกว่า ALUGARD FS จะไม่เปียกเมื่อสัมผัสกับอะลูมิเนียมหลอมเหลวและกับซิลิกาที่หลอมรวม มีความทนทานต่อแรงกระแทกจากความร้อนที่เหนือกว่าและการขยายตัวทางความร้อนต่ำ คุณสมบัติทางกายภาพเหล่านี้ ประกอบกับความทนทานต่อการซึมผ่านของโลหะหลอมเหลว ทำให้ ALUGARD® FS เป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมสำหรับการบุผิวหน้าร้อนของอุปกรณ์ถ่ายโอนโลหะอะลูมิเนียมและเตาหล่อ