งานทำบุญเลี้ยงเพลพระประจำปีของ บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี และเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด คุณริน ทองอินทร์ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ ในการทำบุญบริษัทประจำปี 2563 ครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อให้พนักงานได้รับประทานอาหารร่วมกัน