บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเกียรติบัตร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อแสดงว่า ได้มีส่วนสนับสนุนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบันทึก บรรลุเป้าหมายของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมีจำนวนวันสะสม 390 วัน