Gunninte Machine เครื่องพ่นปูน

Gunninte Machine เครื่องพ่นปูนในตำนานอยู่คู่กับบริษัท มหมิตรฯ ไม่ต่ำกว่า 30 ปี คุณสมบัติของเครื่อง Gunninte Machine คือ ใช้ในการพ่นปูน ในส่วนของงานติดตั้งปูนทนไฟ ในเตาอุตสาหกรรมต่างๆ