ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมะม่วง

คุณริน ทองอินทร์ ประธานกรรมการ ., ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ร่วมเป็นประธาน ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมะม่วง ตําบลนนทรีย์ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด, ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562

เอาบุญกุศลมาฝากทุกท่าน…สาธุ 🙏🙏🙏