คุณริน ทองอินทร์ ประธานกรรมการ ., ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมเป็นประธาน ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบัวขาวงวงศ์ภูธร

คุณริน ทองอินทร์ ประธานกรรมการ ., ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมเป็นประธาน ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบัวขาวงวงศ์ภูธร ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562  เอาบุญกุศลมาฝากทุกท่าน…สาธุ 🙏🙏🙏