บริษัท มหมิตรฯ ปลูก ต้นไม้ฟอกอากาศ มุมผ่อนคลาย มุมโอโซน

ช่วงนี้โควิด ระบาด อากาศไม่สดชื่น มาจ้า  บริษัท มหมิตรฯ ปลูก ต้นไม้ฟอกอากาศ  มุมผ่อนคลาย มุมโอโซน เพื่อช่วยให้สุขภาพร่างกายของพนักงานดีขึ้น และทำให้สดชื่นระหว่างการทำงาน