บริษัท มหมิตรฯ ปลูก ต้นไม้ฟอกอากาศ มุมผ่อนคลาย มุมโอโซน

ช่วงนี้โควิด ระบาด อากาศไม่สดชื่น มาจ้า  บริษัท มหมิตรฯ ปลูก ต้นไม้ฟอกอากาศ  มุมผ่อนคลาย มุมโอโซน เพ...

Read More

บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เห็นความสำคัญของพนักงานเป็นอันดับแรกด้วย ISO 45001

บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เห็นความสำคัญของพนักงานเป็นอันดับแรกด้วย ISO 45001  คือ ร...

Read More

งานทำบุญเลี้ยงเพลพระประจำปีของ บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี และเ...

Read More

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเกียรติบัตร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกั...

Read More