งานทำบุญเลี้ยงเพลพระประจำปีของ บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี และเ...

Read More

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเกียรติบัตร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกั...

Read More

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019 (ครั้งที่ 12) ณ สนามกีฬา Stadium One

  บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วม กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019...

Read More

คุณริน ทองอินทร์ ประธานกรรมการ ., ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมเป็นประธาน ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบัวขาวงวงศ์ภูธร

คุณริน ทองอินทร์ ประธานกรรมการ ., ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมเป็นประ...

Read More